Bezoek aan de Europese Commissie

 

Op woensdag 28 november 2018 hebben de studenten van Master 2 die de lessen Nederlands volgen een bezoekje gebracht aan de Europese Commissie waar we hartelijk ontvangen werden door mevrouw Oona Van Landuyt, Team Leader Political Reporting and Policy Analysis. In haar presentatie sprak mevr. Van Landuyt over de werking van de Europese Commissie en de impact op het bedrijfsleven, de Eu-begroting, … en de toekomst van Europa.


Visite de la Commission Européenne

Le mercredi 28 novembre 2018, les étudiants du Master 2 qui suivent les cours de néerlandais ont visité la Commission européenne où nous avons été chaleureusement accueillis par Mme Oona Van Landuyt, Team Leader Political Reporting and Policy Analysis. Dans sa présentation, Mme Van Landuyt a parlé du fonctionnement de la Commission européenne et de son impact sur les entreprises, le budget de l’UE, … et l’avenir de l’Europe.