Uitwisseling met Avans University of Applied Sciences in Den Bosch

Flag of Netherlands

Op 22 februari 2016 heeft een groepje  van 14 studenten die de cursus Nederlands  in Master 1 volgen,  deelgenomen aan een uitwisselingsdag in Avans University of Applied Sciences in Den Bosch (= ‘s Hertogenbosch) in het zuiden van Nederland.

Ze werden ontvangen door Mevrouw B. Grijsbach, professor Frans in Avans , en een groepje van Nederlandse studenten die de Franse taal leren. De voormiddag werd besteed aan workshops die betrekking hadden op de culturele verschillen tussen Nederland en België. In de namiddag zijn de studenten op stap gegaan in het oude stadscentrum en hebben ze ook het Carnavalsmuseum bezocht.

Op 9 maart 2016 heeft hetzelfde groepje studenten, samen met hun professor Nederlands, Mevrouw Nachtergaele, de studenten uit Den Bosch op HEC verwelkomd. In de voormiddag vond een lezing plaats van Mevrouw C. Delcourt over de marketing van de koekjesproducent Michel et Augustin.

In de namiddag hebben de studenten het stadscentrum verkend. Een groepje bezocht vervolgens la Cité Miroir en een andere groep le Cadran. Beide plaatsen getuigen van de heropleving van de stad Luik en zijn architecturaal gezien prachtige verwezenlijkingen.
Doordat alle activiteiten in kleine groepjes plaastvonden, hebben zowel de Franstalige als de Nederlandstalige studenten hun kennis van de andere vreemde taal in de praktijk kunnen omzetten.

Avans groupe 2016

Le 22 février 2016, un groupe de 14 étudiants de Master 1 qui suit le cours de néerlandais niveau 4 avancé, s’est rendu à Avans University of Applied Sciences à Den Bosch (= ‘s Hertogenbosch) dans le sud des Pays-Bas.

Ils y ont rencontré un groupe d’étudiants qui suit le cours de français à Avans. La journée d’échange a débuté par divers ateliers mettant en lumière les différences interculturelles entre nos deux pays voisins. L’après-midi était consacrée à une exploration du centre historique de Den Bosch et à une visite du Musée du Carnaval.

Le 9 mars 2016, les étudiants de HEC et leur professeure, Me Nachtergaele, ont accueilli Mme Grijsbach, professeure de français à Avans, et leurs condisciples des Pays-Bas. La matinée était consacrée à un exposé interactif animé par Mme C. Delcourt portant sur le marketing de la marque de biscuits Michel et Augustin.

L’après-midi, les étudiants ont exploré le centre-ville. Certains d’entre eux ont ensuite visité la Cité Miroir tandis que d’autres se rendaient au Cadran. Ces deux lieux témoignent du renouveau culturel de la ville de Liège et constituent de très belles réalisations sur le plan architectural. Comme toutes les activités se faisaient en petits groupes, les étudiants francophones et néerlandophones ont pu exercer pleinement leurs compétences de communication en néerlandais à Den Bosch et en français à Liège.

Echange 2016Avans HEC 2016