Straatenquêtes en bedrijfsbezoeken

 Straatenquêtes en bedrijfsbezoeken

In het kader van de cursus Nederlands van Master 2 hebben sommige studenten een straatenquête uitgevoerd in een Vlaamse of Nederlandse stad, terwijl andere een bedrijf  bezochten om daar een Nederlandstalige medewerker te interviewen. Deze enquêtes en bedrijfsbezoeken hebben aanleiding gegeven tot een presentatie in de klas gevolgd door een debat. Een uitstekende gelegenheid voor alle studenten van Mevrouw Engelen en Mevrouw Nachtergaele om hun taalvaardigheden op het terrein uit te testen!

 Enquêtes de rue et visites d’entreprise

Dans le cadre du cours de néerlandais de Master 2, certains étudiants ont réalisé une enquête de rue dans une ville flamande ou hollandaise, tandis que d’autres visitaient une entreprise et réalisaient une interview d’un collaborateur néerlandophone. Ces enquêtes et visites d’entreprises ont donné lieu à une présentation en classe suivie d’un débat. Une excellente occasion pour tous les étudiants de Mmes Engelen et Nachtergaele d’exercer leurs compétences linguistiques sur le terrain !