De studenten van Master 2 ontmoeten een expert in personeelsbeheer

De studenten van Master 2 ontmoeten een expert in personeelsbeheer

In het kader van de cursus gevorderd Nederlands van Master 2 ontving Mevrouw Nachtergaele op 16 november 2016 Frank Vander Sijpe, directeur HR Research bij Securex. Frank Vander Sijpe heeft o.a. uitgelegd waarin zijn functie bestond en is ook ingegaan op verschillende aspecten van het personeelsbeleid. Een uitstekende gelegenheid voor deze kleine groep studenten om in dialoog te treden met een expert op het vlak van human resources!

Les étudiants de Master 2 rencontrent un expert en gestion du personnel

Dans le cadre du cours de Néerlandais avancé du Master 2, Mme Nachtergaele recevait le 16 novembre 2016 Frank Vander Sijpe, directeur HR Research chez Securex. Frank Vander Sijpe a notamment expliqué en quoi consistait sa fonction et a également abordé plusieurs aspects de la gestion du personnel. Une excellente occasion pour ce petit groupe d’étudiants de dialoguer en néerlandais avec un expert en gestion des ressources humaines !