Het Tandemproject voor het Nederlands

Het Tandemproject voor het Nederlands

Het Tandemproject werd opgestart met het doel een Erasmusstudent in contact te brengen met een Franstalige student opdat ieder in de taal van de andere zou kunnen evolueren.
Doordat er momenteel weinig Nederlandstalige Erasmusstudenten op HEC verblijven,  werd er naar een alternatief gezocht binnen onze school zelf. De eerste Tandem voor het Nederlands is dus samengesteld als volgt: Anne-Céline, een Nederlandstalige masterstudente die deel uitmaakt van de groep ‘néerlandais avancé’ van Mevrouw Nachtergaele en Laura, een Franstalige masterstudente die in de groep ‘néerlandais standard’ van Mevrouw Engelen zit. In tegenstelling tot het Tandemproject Spaans-Frans zal vooral Laura voordeel halen uit deze Tandem aangezien ze voortdurend Nederlands zal kunnen spreken maar Anne-Céline was volledig bereid om zich in dit avontuur te storten. Het startschot voor dit originele parcours werd al gegeven en het klikte onmiddellijk. Een goede rit toegewenst aan onze twee pioniersters!

Le Projet Tandem pour le néerlandais

Le projet Tandem vise à mettre en contact un étudiant Erasme avec un étudiant francophone afin que chacun puisse évoluer dans la langue de l’autre.
Vu le peu d’étudiants Erasmus néerlandophones actuellement présents à HEC,  une alternative a été cherchée au sein de HEC. Le premier tandem pour le néerlandais est ainsi constitué de Anne-Céline, étudiante néerlandophone en Master 1 du groupe néerlandais avancé de Mme Nachtergaele et Laura, une étudiante francophone en Master 1 du groupe néerlandais standard de Mme Engelen. Il va de soi que, contrairement au projet Tandem espagnol-français, c’est surtout Laura qui tirera profit du Tandem puisqu’elle pourra pratiquer le néerlandais sans discontinuer mais Anne-Céline était tout à fait prête à s’engager dans l’aventure. Le premier coup de pédale pour ce parcours original a déjà été donné et le courant est tout de suite passé. Bonne route à nos deux pionnières !