Ontmoeting met studenten van de Antwerp management School

Ontmoeting met studenten van de Antwerp management School

In het kader van een tweedaags bezoek van een groep van 22 studenten van de Antwerp Management School op HEC begin december 2016 hebben Mevrouw Engelen en Mevrouw Nachtergaele tijdens de lunch op 2 december een ontmoeting georganiseerd tussen de AMS studenten en 22 masterstudenten van HEC. De studenten werden in kleine groepjes van 5 of 6 verdeeld en hebben eerst kennis gemaakt (deels in het Frans, deels in het Nederlands). Daarna hebben ze aan een quiz over de Vlaamse en Waalse cultuur deelgenomen. Alle leden van de winnende ploeg kregen een typisch Luiks geschenk met Galler chocolade en een Curtius biertje. Ruim genoeg om de studenten van HEC extra te motiveren voor de taal van Vondel!

 

Rencontre avec des étudiants de l’Antwerp Management School

Dans le cadre d’une visite d’un groupe de 22 étudiants de l’Antwerp Management School début décembre 2016, Mesdames Engelen et Nachtergaele ont organisé une animation lors du lunch du vendredi 2 décembre. Les étudiants d’Anvers ont ainsi pu rencontrer 22 étudiants du cours de néerlandais de Master 2 standard. Après avoir fait connaissance (en partie en néerlandais, en partie en français), les étudiants répartis en petits groupes de 5 ou 6 ont participé à un quiz sur la culture de Flandre et de Wallonie. Chaque membre de l’équipe gagnante recevait un pack typiquement liégeois : une bière Curtius et du chocolat Galler. De quoi motiver encore davantage les étudiants HEC pour la langue de Vondel !