Tweede jaar voor het Tandemproject!

Tweede jaar voor het Tandemproject!*

Het Tandemavontuur gaat verder! In het eerste semester van dit academiejaar 2017-2018 werden er 5 Tandems gevormd. Drie studenten van de universiteit van Gent die voor het Dubbel Diploma een jaar lang op HEC-Liège zitten, nemen deel aan het project. Zij vormen samen met 3 Masterstudenten, Bérénice Jodogne, Emeline Fudvoye en Laurent Radermecker een tandem.

Ook Louise Bottenberg en Anne-Céline Hubens, 2 tweetalige studenten NL/FR binnen HEC-Liège, sprongen op de fiets samen met Elise Pirenne en Messaline Brun, 2 Franstalige Masterstudenten.

In het tweede semester is er een samenwerking met de universiteit van Hasselt gepland. Geïnteresseerden kunnen zich alvast melden! (nicole.engelen@uliège.be)

* Het Tandemproject heeft als doel een Nederlandstalige student in contact te brengen met een Franstalige student opdat ieder in de taal van de andere zou kunnen evolueren.

A nouveau en Tandem !*

L’aventure Tandem continue ! Au premier quadrimestre de cette année académique (2017-2018), 5 tandems ont été formés. Trois étudiants de l’université de Gand, Jari Van Havermaet, Jari De Pauw et Margaux Maes qui sont toute l’année à HEC-Liège dans le cadre du programme Double Diplôme, participent au projet. Ils forment un tandem avec 3 étudiants des Masters : Bérénice Jodogne, Emeline Fudvoye et Laurent Radermecker.

Louise Bottenberg et Anne-Céline Hubens, deux étudiantes bilingues NL/FR au sein de HEC-Liège, ont également enfourché un tandem avec Elise Pirenne et Messaline Brun, étudiantes en Master.

Au second quadrimestre, une collaboration avec l’université de Hasselt est prévue. Toute personne intéressée peut dès à présent prendre contact avec nous ! (nicole.engelen@uliège.be)

* Le projet Tandem vise à mettre en contact un étudiant néerlandophone avec un étudiant francophone afin que chacun puisse évoluer dans la langue de l’autre.