Bezoek van het Vlaams Parlement

Op vrijdag 17 november in de namiddag heeft een groep studenten van de derde bachelor het Vlaams Parlement bezocht samen met hun docenten Nederlands. Mw Nachtergaele had de activiteit op touw gezet in overleg met docenten Franse taal van de faculteit bedrijfskunde en economie van UGent. Na het bezoek van deze architecturale parel (in het Nederlands voor de studenten van Luik en in het Frans voor de Gentse studenten) werden beide groepen in een commissiezaal samengebracht en hebben ze daar deelgenomen aan een quiz.

Een uitstekende gelegenheid voor de Franstalige en Nederlandstalige studenten om elkaar beter te leren kennen en hun kennis van de andere gemeenschap uit te testen!

« 1 of 25 »

Visite du Parlement flamand

Le vendredi 17 novembre après-midi, un groupe d’étudiants du bloc 3 a visité le Parlement flamand en compagnie de leurs professeurs de néerlandais. Mme Nachtergaele avait organisé cette activité en concertation avec des professeurs de français de la faculté de gestion et d’économie de l’université de Gand. Après la visite de cette étonnante réalisation architecturale (en néerlandais pour les étudiants de Liège et en français pour les étudiants gantois), les deux groupes se sont retrouvés dans une salle de commission et ont participé à un quiz.

Une belle occasion pour les étudiants francophones et néerlandophones de mieux se connaitre et de tester leur connaissance de l’autre communauté !